ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πιστοποιημένη ποιότητα

Η ποιότητα των προϊόντων μας, πιστοποιείται μέσω ανεξάρτητων διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης, ενώ όλες οι παραγωγικές μας διαδικασίες εκπληρώνουν αυστηρά τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, με μεθόδους οι οποίες σέβονται το περιβάλλον και προάγουν την αειφορία.Επιλέγουμε το τέλειον…

Τα βασικά προϊόντα που τυποποιούμε και εμπορευόμαστε είναι: Μήλα, αχλάδια, κεράσια, κάστανα, ακτινίδια κ.ά. Η συγκομιδή γίνεται από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ανάλογα με την ποιότητα που προσφέρει το έδαφος και το κλίμα τους.

Φρουτέλειον

Τα φρούτα Χατζησαλάτας Α.Ε. φέρουν την υπογραφή Φρουτέλειον… Υπογραφή που εγγυάται ποιότητα και εμπνέει εμπιστοσύνη! Με σήμα το ανθρωπάκι από φύλλα, το Φρουτέλειον σηματοδοτεί μόνο επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων (Μήλα, Αχλάδια, Κεράσια, Κάστανα, Ακτινίδια), που τηρούν αυστηρά τις προδιαγραφές ποιότητας.