ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ


Η Χατζησαλάτας Α.Ε. εδώ και πέντε δεκαετίες, αποδεικνύει έμπρακτα, σε κάθε έκφανση των δραστηριοτήτων της, το σεβασμό της απέναντι στον τελικό καταναλωτή και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, με στόχο την ικανοποίηση των πελατών της και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων της.