ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΣΤΟΧΟΙ


Η Χατζησαλάτας Α.Ε. εδώ και πέντε δεκαετίες, αποδεικνύει έμπρακτα, σε κάθε έκφανση των δραστηριοτήτων της, το σεβασμό της απέναντι στον τελικό καταναλωτή και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, με στόχο την ικανοποίηση των πελατών της και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων της.

Η εταιρεία


Έχοντας αναγνωρίσει την επιχειρηματική και κοινωνική της ευθύνη για τη διοχέτευση στην αγορά προϊόντων απαράμιλλης ποιότητας και ασφάλειας, εφαρμόζει και πιστοποιεί, μέσω ανεξάρτητων διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης, όλες τις παραγωγικές της δραστηριότητες, εκπληρώνοντας στο μέγιστο τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως αυτές τροποποιούνται συνεχώς σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής.


Ακόμα περισσότερο, έχοντας αναγνωρίσει και ενστερνιστεί τις ανησυχίες των καταναλωτών σε σχέση με την ασφάλεια των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, δημιουργεί και προμηθεύεται απολύτως ασφαλή και πλήρως πιστοποιημένα προϊόντα, αποκλειστικά μέσω ελεγχόμενων ομάδων επιλεγμένων παραγωγών, με μεθόδους οι οποίες σέβονται το περιβάλλον και προάγουν την αειφορία.

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Τα φρούτα Χατζησαλάτας Α.Ε. φέρουν την υπογραφή Φρουτέλειον… Υπογραφή που εγγυάται ποιότητα και εμπνέει εμπιστοσύνη! Με σήμα το ανθρωπάκι από φύλλα, το Φρουτέλειον σηματοδοτεί μόνο επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων (Μήλα, Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Αχλάδια Κρυστάλλια), που τηρούν αυστηρά τις προδιαγραφές ποιότητας.

Επικοινωνήστε μαζί μας